Подручја рада
Претрага
8.БРОЈ И ГУСТИНА НАСЕЉЕНОСТИ

На почетку 21-ог века, на Земљи живи 6,3 милијарде становника.Број људи на Земљи нагло се повећава у 18. веку.Најпре у Европи.Објаснити због чега?Индустријски развој доводи до бољих услова живота , веће здравствене заштите, а све то смањује смртност и повећава наталитет.''Дмографска експлозија'' у 20-ом веку постоји на свим континентима и тада  се јавља највећи скок у броју становника, нарочито на азијском континенту.Које су најмногољудније земље ? Кина – 1,3 милијарде, а Индија преко једне милијарде становника.

            Густина насељености је просечан број становника који живи живи на 1км квадратни неке територије.Ученици ће показати на сваком континенту у којим областима живи већина становништва.Закључујемо да су то приморске зоне и то 200км од обале.Просечна густина насељености светског копна без Антарктиде је око 41 ст/км квадратни. Да ли само на основу густине насељености можемо закључити нешто о квалитету живота становништва и квалитету територије на којој живи то становништво?НЕ! Јер није исто1км квадратни пустиње и 1км квадратни плодне равнице.Густина насељености је само статистички податак.Испод 2 ст/км квадратна имају и Монголија и Аустралија.Високу густину насељености преко 200 ст/км квадратна имају и Холандија и Бангладеш.Аграрна густина насељености је просечан број становника по хектару обрадиве површине.Оптимална густина насељености је максималан број становника по 1 км квадратни површине,који неки простор може издржавати (хранити