Подручја рада
Претрага
ПРЕСЕЦИ

      Пресеци на предметима се користе када је потребно потпуније и јасније приказивање.

Под пресеком подразумевамо слику тела која је добијена помоћу једне или више више равни пресека.Обично се користе пресеци по уздзжној оси предмета или равно на њу.

Предмети са рупама и шупљинама се приказују у пресеку .Тиме се избегава цртање нњвидљивих ивица.

Материјал кроз који пролазе замишљене равни пресека шрафира се.

За метале се најчшће користи најпростији облик шрафуре ,пуном танком линијом под углом од 450 у односу на главне контуре или симетрале пресека .

Шрафирање суседних елемената се врши у различитим правцима или различитим  размацима.

Ако су површине велике , шрафура се може ограничити на зону уз контуру површине која се шрафира.Уски пресеци се приказују потпуно тамни.

 

image005.jpg

  Када положај равни пресецања није јасан обележава се са црта-тачка-црта, танком линијом , задебљаном на крајевима и на местима промене правца.Пресек може бити у једној равни, две паралелне равни, у три суседне равни.

Делимичан пресек

image007.jpg

Изглед шрафуре

image003.jpg