Подручја рада
Претрага
43. ЛИВЕНО ГВОЖЂЕ -СИВИ ЛИВ

Уводни део:

Како хемијски састав и брзина хлађења утичу на особине ливова?

Каква структура се појављује?

Средишњи део:

Каква је разлика у структури белог и сивог сировог гвожђа?

Постоји више врста ливеног гвожђа и оно има врло широку употребу. Производи се прерадом сивог сировог гвожђа у куполним пећима. Пећ се пуни сировим гвожђем, коксом и топитељима.

Ваздух који кроз отворе у зиду цеви (дуваљке) улази у пећ омогућава сагоревање кокса и одвијање целокупног процеса производње ливеног гвожђа. Процес у пећи прати се кроз отворе који се налазе на цеви за ваздух. Пећ се пуни тако што се прво убаци слој кокса и запали, а затим се убацује слој сировог гвожђа и топитеља(  кречњака).

Процес у куполној пећи траје релативно кратко, тако да се може рачунати да се за један сат може произвести око осам тона лива. Произведено ливено гвожђе из куполне пећи се излива у калупе одређеног облика, а ти одливци се потом обрађују. Структура лива тих одливака зависи од њиховог хемијског састава, брзине хлађења и других фактора.

                              ВРСТЕ И СТРУКТУРА ЛИВЕНОГ ГВОЖЂА

Ливено гвожђе садржи од 2,5 до 4,5% угљеника. Разликује се од челика пре свега по проценту угљеника,  јер челик максимално садржи до 2,14% С, као и по стању у коме се угљеник налази. У ливеном гвожђу је угљеник често у слободном стању (као графит или као темпер угаљ). Због велике количине угљеника у ливеном гвожђу његова механичка својства су знатно лошија, па се и мање примењује. У зависности од тога у коме стању се угљеник у ливеном гвожђу појављује, разликује се сиво и бело ливено гвожђе. Ливено гвожђе, поред угљеника, садржи и елементе који су се већ јављали код сировог гвожђа: Si,Mn,P i S. 

image002.jpg

На Мауреровом дијаграму се види утицај угљеника и силицијума на структуру нормално хлађеног лива. Количина угљеника у ливу дата је на ординати, а проценат силицијума на апциси.

Ливена гвожђа се према хемијском саставу и структури могу груписати у:

- сиве ливове

- беле ливове или тврде ливове

- легиране ливове

Поред ових група, постоје и разне подврсте, као што су: лив трговачког квалитета, машински лив, специјални лив, модификовани и нодуларни лив, темперовани лив итд.

             СИВИ ЛИВ

Ознака

Напон течења,

Rpo.2(MPa)

Затезна чврстоћа,

Rm(MPa)

Издужење

%

Жилавост

Ј

SL 150

100

150

0,6

8-13

SL 200

130

200

0,5

8-15

SL 250

170

250

0,5

13-22

SL 300

205

300

0,5

16-31

SL 350

235

350

0,5

24-47

 

            Модифицирањем сивог лива, односно додавањем 0,3 – 0,8% феросилицијума у растопљени лив непосредно пред изливање, добија се модификовани сиви лив. Ламеле графита се модифицирањем смањују и преводе у повољнији облик. Овај лив у поређењу са сивим ливом има низ предности, као што су већа затезна чврстоћа, тврдоћа и жилавост.

Сиви лив се добија из сивог ливничког гвожђа спорим хлађењем, које омогућава да се угљеник у току очвршћавања издвоји у облику ламела графита(слика).

image003.jpg 

Микроструктура сивог легираног гвожђа - феритна основа са ламелама графита ( тамна боја) ; перлитна основа са ламелама графита (тамна боја)

Квалитет и механичка својства сивог лива зависе од структуре основе, количине, величине и расподеле ламела графита. Метална основа сивог лива може да буде феритна, перлитна или мешовита, феритно-перлитна. Што је више перлита у ливу, то су затезна чврстоћа и тврдоћа веће. Ламеле графита неповољно утичу на својства сивог лива, а првенствено на жилавост, јер пресецају металну основу чиме се смањује отпорност према ударном оптерећењу. Стога је садржај угљеника ограничен на 4%.

image001.jpg

                         СИВО СИРОВО ГВОЖЂE                  БЕЛО СИРОВО ГВОЖЂE

Дат је шематски приказ структуре СИВОГ СИРОВОГ ГВОЖЂА и БЕЛОГ СИРОВОГ ГВОЖЂА . Сирово гвожђе највише садржи једињења гвожђа са угљеником, тј. гвозденог карбида ( Fe 3 C ) који има пресудан утицај на његова својства и структуру. Гвоздени карбит или цементит настаје на врло високом температурама, а снижавањем температуре он тежи да се распадне на саставне делове (јер опада афинитет између гвожђа и угљеника). Одвија се хемијски процес обрнут од карбонизације

( Fe 3 C → 3 Fe + C ) па настаје чисто гвожђе и чист угљеник у виду графита. Са уситњавањем ламела графита затезна чврстоћа и жилавост сивог лива се повећавају. Силицијум значајно повећава ливкост, а смањује жилавост.

Сиви лив је отпоран према хабању и корозији, добро се обрађује резањем, добро проводи топлоту и пригушује вибрације.

Сиви лив се означава према JUSC.J2.020 словним симболима SL и цифарским симболима који дефинишу вредност затезне чврстоће, изражене у MPa.

 ПИТАЊА:

  1.  Како се деле ливена гвожђа?
  2. Од чега зависи структура лива одливака код ливеног гвожђа?
  3. Које елементе садржи ливено гвожђе?